ČERNÁ MAGIE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Tradice Wiccy

Alexandriánská wicca (alexandrijci)
Wicca, kterou založil bývalý kněz Alexandr Sanders (1916-88), jenž byl do čarodějnického rituálu zasvěcen v r. 1933 svou babičkou, a později dosáhl třetího stupně zasvěcení. Součástí obřadů je nahota a rituální sexuání styk, jenž je i součástí svatební ceremonie.

Cymmry wicca (Cymry ab Prydian)
Tradiční keltská čarodějnická komunita, americká odnož velšské církve Y Tylwyth Teg. V roce 1965 ji založil v USA Rhuddlwm Gawr, navazující přímo na tradici, kterou po 700 let uchovával rod Llewellyn. V současnosti má v celém světě přes 15000 členů. Cymry uctívá 3 božstva: Bohyni, Rohatého Boha a Dítě Světla (jejich syna), která korespondují s egyptskými božstvy: Isis, Osiridem a Horem. Hlavním principem učení je uvádět vlastní život v soulad se zákony Přírody. Součástí obřadů jsou rituální tance - prováděné někdy nahými adepty, někdy v oděvu. Velký důraz je kladen na nauku o reinkarnaci, podle stoupenců wiccy vzešel život z Nejvyšší bytosti a během procesu mnoha inkarnací každý jedinec stoupá vzhůru po spirále duchovního vývoje, aby nakonec dosáhl dokonalosti. Používání drog je přísně zakázáno. Od ostatních wiccanských skupin se Cymry liší tím, že adepti jsou rozděleni do 7 stupňů. Každý obdrží jednak jméno podle dosažené úrovně, jednak definitivní tajné jméno (ve velštině). Společnost vydává časopis The Sword of Dyrnwyn.

Dianická wicca
Feministicky orientovaná čarodějnická skupina, která na rozdíl od většiny skupin wiccy nečerpá z tradice vytvořené Geraldem B. Gardnerem. Jejím krédem je, že čarodějnictví je náboženstvím žen. Ústředním božstvem Dianické wiccy je bohyně Diana (zvaná též Artemis, Hekaté, Hodla-Perchta, Noctiluca, Bensozia, Dame Habonde, resp. Seléna), která byla od pradávna uctívána jako měsíční bohyně a královna čarodějnic, její kořeny jsou v čarodějnické tradici střední a východní Evropy. Uctívání mateřské bohyně má napravit škody, jimiž Zemi poznačila období vzestupu nadvlády mužů a patriarchálních božstev. Při dianickém sabatu zastupuje kněžka bohyni, při obřadech jí asistuje panna, případně velekněz (je-li v dotyčném covenu jeho přítomnost povolena). Součástí obřadů většiny ženských covenů (kavn, skotský sabat) je nahota a některé coveny věří v parthenogenetické zrození (tj. početí bez účasti muže). Odnoží Dianické wiccy jsou např. Dianiny sbory.

Dianiny sbory (feministická wicca, Ženské duchovní fórum)
Matriarchální duchovní společenství, odnož Dianické wiccy, kterou založila v roce 1971 v Kalifornii Zsuzsanna Emese Budapest (Z. Mocksay), původně pod názvem První sbor Susan B. Anthonyové (Susan B. Anthony Coven No.1). Její babička a matka (Masika Szilagyi) jí odevzdaly učení, které se v jejich rodině, pocházející z Transylvánie, dědilo z generace na generaci již od r. 1270. Vychází z dianické tradice. Ústředním motivem jejího současného učení je eko-feministický kult mateřské Bohyně, ochrana Země před mužskou zvůlí, patriarchální agresivitou posedlých mužů. Její nejznámější žačkou byla slavná americká feministka a čarodějka známá pod jménem Starhawk. Coven byl v 80. letech přejmenován na Kruh Aradie (Aradiin kruh). Později na jeho základech založila v Oaklandu Ženské duchovní fórum nazývané i Dianiny sbory.

Gardneriánská wicca (gardneriáni)
Nejznámější moderní čarodějnické společenství, jenž založil Gerald Brosseau Gardner (1884-1964), který se osobně zasloužil o oživení starověkých tradičních kultů na území Británie - navazuje na teorie jež prosazovala Margaret Murayová - a poté i v celé Evropě a Severní Americe. (Mj. založil i čarodějnické muzeum na ostrově Man, kde žil.) Gardner byl bývalým členem rosekruciánské společnosti a žákem Aleistera Crowleye, jenž jej zasvětil do rituálu Ordo Templi Orientis (O.T.O.), udržoval však úzké vztahy i s Řádem bardů, ovatů a druidů (OBOD), jehož zakladatel byl jeho přítelem. Do starobylé čarodějnické tradice jej zasvětila Dorothy Clutterbucková. V r. 1964 založili jeho žáci - Ray Buckland (Robat) a Rosemary Bucklandová (Lady Rowen) - první gardneriánský sbor v USA, jenž se stal základem rozsáhlého hnutí. Jeho nejvýznamějšími odnožemi jsou Nova Wicca v Illinois, Georgian Wicca v Kalifornii a Maidenhill Wicca ve Philadelphii. V r.1973 založil Buckland novou společnost, kterou nazval Seax-Wica (Saská wicca). Každý gardneriánský coven má v čele velekněžku a velekněze. První a nejvýznamnější Gardnerovou velekněžkou byla Doreen Valientová, která povýšila nový kult Bílé bohyně (Velká Bohyně) na úkor dosavadního dominantního kultu Rohatého boha. (Rohatý bůh ztělesňuje mužský princip a jsou s ním údajně spřízněni keltský Cernunn a řecký Pan.) Součástí obřadů je rituální nahota. V některých sabatech je součástí obřadu rituální soulož, jiné sabaty ji znázorňují jen symbolicky. Počet členů je většinou omezen velikostí prostoru uvnitř obřadního kruhu o velikosti devíti stop, v němž probíhají obřady, ovšem původně byl předepsaný počet členů sabatu určen na 13 osob. Hlavní část členů covenů představují manželské páry. V USA jsou však i specifické sabaty lesbických čarodějnic nebo homosexuálních čarodějů.

Seax-Wica (Saská wicca)
Založil ji Raymond Buckland v Kalifornii poté, co se distancoval od gardneriánské tradice. V protikladu k tradici Gardneriánské wiccy čerpá Seax-Wica ze saské tradice. Na rozdíl od ostatních skupin jsou si mužské božstvo a velekněz rovni se svými ženskými protějšky. Účastníci rituálu jsou nazí, ale pohlavní styk není jeho součástí. Mužské božstvo je Wodan (Wotan/Ódin) a ženské Freya (Freyja). Tradiční knihou rituálů je Kniha Stínů (nazývaná též Strom ). V současnosti má Seax-Wica stoupence ve většině států USA a v několika dalších zemích.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.