ČERNÁ MAGIE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Zásady kultu Wicca

Wicca v dubnu 1974 přijala Zásady kultu Wicca:

 • Rituály provádíme, abychom se naladili na přírodní rytmus životních sil určovaný fázemi luny, ročními obdobími a světovými stranami.

 • Snažíme se žít v souladu s přírodou, ekologické rovnováze a uznáváme evoluční koncepci.

 • Uznáváme sílu s mnohem větší hloubkou, než jakou je obdařen průměrný člověk. Pro sovou hloubku se někdy nazývá "nadpřirozená", ale díváme se na ni jako na něco potenciálně dostupného všem.

 • Chápeme, že se tvořivá síla ve vesmíru projevuje prostřednictvím polarity - jako mužská a ženská. Nepovažujeme žádné pohlaví nadřazené druhému, víme, že se vzájemně podporují. Sex hodnotíme jako potěšení, jako symbol a ztělesnění života a jako jeden ze zdrojů používaném v magické praxi

 • Uznáváme vnější svět i vnitřní, někdy nazývaný duhový svět, kolektivní nevědomí, vnitřní roviny atd. a v těchto dvou dimenzích vidíme základ paranormálních jevů a magických cvičení.

 • Neuznáváme žádnou autoritářskou hierarchii, ale vážíme si těch, kdo učí, kdo se dělí o své velké znalosti a moudrost a podporujeme ty, kdo se s odvahou ujali vůdcovství.

 • Na náboženství, magii a moudrost v životě pohlížíme jako na jeden celek.

 • Vyznavači čarodějnictví usilují o kontrolu nad svými vnitřními silami, které umožňují, aby žili moudře a správně bez ubližování druhým a v souladu s přírodou.

 • Věříme v potvrzení a naplnění života, v pokračování vývoje a rozvoje vědomí dávající smysl vesmíru, který známe, a naší osobní roli v něm.

 • Nejsme zaujati proti křesťanství nebo jiným náboženstvím či filozofiím života, až na tvrzení jejich institucí, které se prohlašují za "jedinou cestu" a snaží se popírat svobodu druhých a potlačovat jiné náboženské víry a praxe.

 • Jako čarodějové nejsme zastrašeni debatami a historií magie. Zajímá nás naše přítomnost a budoucnost.

 • Nepřijímáme koncepci absolutního zla, ani neuctíváme žádnou entitu známou jako "satan" nebo "ďábel". Neusilujeme o moc cestou utrpení druhých.

 • Věříme, že bychom v přírodě měli hledat to, co prospívá zdraví a blahu člověka.

Třináct cílů čaroděje/čarodějky

(podle Scotta Cunninghama)

1. Poznej sebe.

2. Poznej své Umění (Wiccu)

3. Uč se

4. Používej vědomosti moudře

5. Dosáhni rovnováhy

6. Měj svá slova uspořádaná

7. Měj své myšlenky uspořádané

8. Oslavuj život

9. Slaď se s cykly Země

10. Dýchej a jez správně

11. Cvič tělo

12. Medituj

13. Cti Bohyni a Boha


Dodatek: pamatujte, že Wicca je tolerantní náboženství a u nás se stále vyvíjí. Proto to berte jako příklad a šablonu, ne jako svaté dogma. Na Zásadách kultu Wicca se dohodli jen v Americe, ale o tom zda nějaká pořádná "dohoda" proběhla by se dalo pochybovat. Třinác cílů čaroděje/čarodějky je výtvor S.Cunninghama a tudíž se jimi v žádném případě nemusíte řídit.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.