ČERNÁ MAGIE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Duchové

Většinou jsou to neuspokojené vitální bytosti. Ty spokojené takové věci nedělají. Proto lidé v Indii dodržují několik rituálů, když někdo zemře. Ve skutečnosti zemřelého jeden měsíc krmí. Když někdo zemře, po celý měsíc kladou před jeho dům všemožné druhy jídla, protože věří, že člověk, který zemřel, má ještě hlad.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Duch jako samostatná substance

je obecné označení pro představu nehmotné nadpřirozené bytosti. Má být tvořen samotnou energií, nebo hmotou jakési mlhovité konzistence. Traduje se, že duchové mají sídlit tam, kde někdo zemřel nepřirozenou smrtí, nebo se duše neodpoutala od těla. Mají se nacházet ve městech i v přírodě, nejčastěji však na hřbitovech. Velmi často se vyskytují v různé fantasy literatuře s dobrými i zlými vlastnostmi. Náboženské směry nedefinují přesně, zda mají být duchy také andělé, démoni, lesní víly, skřítci nebo vodníci a zda mají nějaké podstatně rozdílné schopnosti.

 Duch jako součást živého tvora

Filozofické směry, které připouštějí existenci duše, často rozlišují duši, jako jakýsi životní princip a ducha (spiritus), jako podstatu svobodné vůle a abstraktního poznání.

 Duchovno, duchovní a duchovní život

Tyto pojmy spojují některé náboženské směry s duchy, jako nadpřirozenými bytostmi a současně i s pojmem ducha jako součásti živé bytosti, resp. s jeho předpokládanými aktivitami. Úskalím takové víry je pochybná možnost hřbitovního nebo i jiného ducha něco duchovního tvořit, též evidentní závislost ducha na genialitě nebo na zdraví mozku.

 Vyvolávání duchů a spiritismus

Jsou známy aktivity lidí, kteří věří v možnost vyvolávání duchů a komunikování s nimi v tajemném prostředí.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.