ČERNÁ MAGIE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Symboly Satana

Jako symboly Satana je často používán : číslo 666 (podle Janova zjevení je toto číslo symbolem Antikrista hlásajícího příchod ďábla-Satana: …viděl jsem šelmu,….dělala znamení ke cti té první šelmy, vykonávala veškerou její moc,… kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.) další symboly Ďábla jsou obrácený kříž, obrácený pentagram, had, drak, kozel, netopýr, kentaur

Jako ochranný prostředek proti ďáblu je považován: pentagram, oktogram, hákový kříž

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.