ČERNÁ MAGIE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Třináct 13

Číselná symbolika vznikla ve tarověku a někdy je spojována s kosmologii a tvorbou kalendáře. To je zřejmě případ čísla 13, které je v Evropě po staletí symbolem smůly. Jeho neoblínost má svůj počátek pravděpodobně v problémech, ke kterým docházelo, když některé rané lunární kalendáře používaly "ne-měsíce" k vyrovnání rozdílu mezi slunečným rokem a dvanácti fázemi Měsíce. Předpokládá se že číslo 13 proto začalo být postupně považováno za nepříznivé. V klasické antice byli zemědělci varování před oséváním polí třináctý den v měsíci. Satan byl údajně třináctou postavou při obřadech čarodějnic a Smrtka je třináctou kartou velké arkády v tarotu.

Zvláštní myšlenka, že třináct je nešťastný počet hostů u stolu, může mít svůj původ v Poslední večeři Páně (Kristus a dvanáct učedníků). Kristovo ukřižování v pátek nepochybně vysvětluje, proč je pátek třináctého považován za neblahý den. Zajímavé je, že ve Střední Americe byla podle mayského kalendáře, který byl sluneční a založený na dvaceti měsících, nešťastným číslem 5, zatímco 13 měla kladnou symboliku, protože každý náboženský týden se skládal ze třinácti dnů.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.