ČERNÁ MAGIE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Woo-Doo

je temný čarodějnický kult rozšířený zejména na ostrovech Haiti.
Zahrnuje v sobě řadu krvavých černomagických praktik, nechybí ani rituální
obětování zvířat a nespoutané orgie. Přinášení krvavých obětí a výroba
smrtonosných voskových figurek jsou nedílnou součástí kultu. Voodoo je
v podvědomí nejvíce známé ve spojitosti s ZOBIE- LIVING DEAD - oživlé
mrtvoly, které jsou zbaveny vlastního vědomí i vůle a jsou zaklínačem
používány k namáhavé fyzické práci nebo rituálním vraždám..

Vampire voodoo je název pro hrůzný smrtonosný riuál, který má za cíl
zbavit života vybranou oběť - většinou z důvodu pomsty, nebo bezbřehé
nenávisti. A to tak, aby ničitel nebyl zpozorován a dopaden. Je to
praktika, při níž se volají na pomoc nejvyšší vampýrsko-démonické
inteligence podle daných rituálů a ty propůjčují ničiteli moc a ochranu.

Za jistých měsíčních konstelací a po absolvování "určitého" rituálu,
zhotoví ničitel z rozehřátého vosku figurinu o velikost 20-30 cm.
Dovnitř figuriny , do oblasti podél páteře, umístí dutou trubičku
vyrobenou z mědi nebo stříbra, tak aby se její hlavový otvor dal po
naplnění uzavřít voskem. Takto připravenou "panenku smrti" nabije
operatér svou ničící vůlí a do trubičky páteře naleje z poháru krev
oběti, kterou před tím musí získat. Po naplnění kanálku krví otvor
uzavře. Absolvuje s figurkou další rituál a při odříkávání mocné kletby
probodne figurku rydlem nebo jehlicí. Pokud je rituál proveden bezchybně
oběť v tu chvíli zemře.

Jestliže není dostupná krev oběti, je možné do vosku figuriny zatavit
její vlasy, nehty nebo tělesné sekrety (fůůůj). Touto praktikou se docílí
též zhypnotizování vytyčené obět, ovládnutí její vůle nebo oslabení duševního
či fyzického stavu. Oběť přitom může být od prováděného rituálu vzdálena i
několik kilometrů.

Ničitel je prakticky neodhalitelný a za svého života, nebo po dobu mnoha let
nedopadnutelný. Ale jako při všech černomagických smrtících metodách zde platí
pravidlo, že mág - ničitel - těžce pohne svým osudem , který se po jistém čase
postaví proti němu a nechá jej ztroskotat v nástrahách vyvolaných jeho vlastními
nízkými činy. Zabíjet může pouze Bůh. Bránit se proti tíze obráceného osudu dokáže
jen velmi zkušený mág. Evokované bytosi, které povolal na pomoc, mu jen na určitý
čas tuto pomoc a ochranu poskytnou, ale později za ně zaplatí svým životem.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.