ČERNÁ MAGIE

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Zaklínadlo proti bolesti

Toto zaříkadlo pomáhá zacelit rány a rozptýlit zbytky emocí, pokud by ve vás nějaké zůstaly. Můžete vzdát díky za to, že jste znovu objevili přátelství, že jste si začali sami sebe více vážit, nebo třeba jen za to, že jste získali volný čas, abyste mohli zhlédnout oblíbené filmy. Samozřejmě musíte být vděční i za to, že už vás netrápí bolest ze ztráty partnera.

V nejbližší neděli před novoluním zapalte růžovou a bílou svíci. Do vázy s vodou dejte bílou a růžovou růži, před vázu položte růžový křemen nebo ametyst. Vedle svící postavte misku se slanou vodou. Postavte se před plameny a natáhněte před sebe ruce dlaněmi vzhůru, jako byste něco drželi. Říkejte nahlas:

Žehnám procesu překonání bolesti. Cítím vděčnost, že se mé srdce zahojilo a bolest pominula. Za přispění prvků, ohně pro očištění, země pro zdraví, vzduchu pro porozumění a vody pro soucit, potvrzuji, že trápení je u konce. Přijímám za své, co bylo a odešlo, a obracím se nyní k tomu, co leží přede mnou. Říkám: Staniž se."

A tak se i stane. Zdvihněte ruce nad hlavu, jako byste vyhazovali do vzduchu míč. Sfoukněte svíce

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.